Ролята на Южния газов коридор в енергийната сигурност на Югоизточна Европа

Анализът разглежда значението на Южния газов коридор за страните от Югоизточна Европа. Пазарите на страните от…